Động thái mới của tỉnh Lâm Đồng về tuyến cao tốc hơn 36.700 tỉ sắp khởi công

So Do Huong Tuyen Cao Tc

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, tuyến cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc và Bảo Lộc – Liên Khương nếu thay đổi điều chỉnh quy mô sẽ làm tăng vốn đầu tư, kéo dài thời gian thu phí, nếu sử dụng ngân sách sẽ khó cân đối trong bối cảnh hiện tại. Do đó, tỉnh kiến nghị tiếp tục đầu tư dự án theo kế hoạch đã được phê duyệt trước đó.