Thanh tra Chính phủ công bố loạt vi phạm tại các sân golf ở Quảng Nam, Thừa Thiên- Huế, Lâm Đồng

Vnf San Golf Hoi An

Thanh tra Chính phủ vừa có thông báo kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về du lịch. Thời kỳ thanh tra kéo dài trong vòng 10 năm, từ năm 2007 đến năm 2017, gồm các nội dung: xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch du lịch, chấp hành chính sách pháp luật về kinh doanh và đầu tư du lịch, cổ phần hóa doanh nghiệp du lịch.

Quy hoạch Cam Lâm: ‘Không nên ‘xóa trắng’ khu dân cư cũ rồi lại xây mới’

Vnf Kts Ngo Viet Nam Son

Theo Tiến sĩ khoa học, Kiến trúc sư (TSKH.KTS) Ngô Viết Nam Sơn, khi phát triển đô thị cao cấp tại Cam Lâm, đừng quên nâng cao bản sắc cho các khu đô thị hiện hữu. “Giải tỏa khu dân cư rồi lại xây dựng khu dân cư mới thì không hợp lý lắm. Chúng ta nên nâng tâm các khu này lên, chứ không nên xóa trắng nó”, ông Sơn nói.