Đất nông nghiệp hết hạn có bị thu hồi không?

Hiện nay, có rất nhiều trường hợp đất nông nghiệp hết hạn sử dụng nhưng không bị thu hồi. Vậy điều kiện để được tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp hết hạn sử dụng là gì?

Theo quy định tại Điều 126 Luật Đất đai năm 2013, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối được Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp thì được tiếp tục sử dụng đất trong thời hạn 50 năm. Sau 50 năm, hộ gia đình, cá nhân tiếp tục được sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Điều 125 của Luật này.

Để được tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp hết hạn sử dụng, hộ gia đình, cá nhân phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Sử dụng đất đúng mục đích được giao, công nhận.
  • Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất.
  • Đất không bị thu hồi theo quy định của pháp luật.

 

Hộ gia đình, cá nhân muốn tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp hết hạn sử dụng thì phải làm thủ tục gia hạn thời hạn sử dụng đất theo quy định tại Điều 127 Luật Đất đai năm 2013. Hồ sơ gia hạn thời hạn sử dụng đất gồm:

  • Đơn xin gia hạn thời hạn sử dụng đất.
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (nếu có).
  • Giấy tờ về việc bàn giao đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất (nếu có).
  • Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất đúng mục đích, không có tranh chấp về quyền sử dụng đất và không thuộc trường hợp bị thu hồi đất.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý đất đai cấp huyện có trách nhiệm thẩm tra, xác minh và ra quyết định gia hạn thời hạn sử dụng đất hoặc trả lời về việc không gia hạn thời hạn sử dụng đất.

Sau khi nhận được hồ sơ gia hạn thời hạn sử dụng đất, cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm xem xét, thẩm định và quyết định việc gia hạn thời hạn sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Việc gia hạn thời hạn sử dụng đất nông nghiệp hết hạn sử dụng là một quy định nhằm tạo điều kiện cho hộ gia đình, cá nhân tiếp tục sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Nếu được gia hạn thời hạn sử dụng đất, người sử dụng đất phải nộp phí gia hạn thời hạn sử dụng đất. Mức phí gia hạn thời hạn sử dụng đất được quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

Đất nông nghiệp hết hạn sử dụng mà không được gia hạn thời hạn sử dụng đất thì sẽ bị thu hồi. Việc thu hồi đất phải được thực hiện theo quy định của pháp luật về thu hồi đất.

Như vậy, đất nông nghiệp hết hạn sử dụng không bị thu hồi nếu người sử dụng đất thực hiện các thủ tục gia hạn thời hạn sử dụng đất theo quy định.

Tin tương tự
0 0 đánh giá
Bạn thấy bài viết thế nào ?
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận