4 Dấu Hiệu Nhận Biết Tin Giả Trong Quảng Cáo Nhà Đất

Tingia

Ngày nay, tin giả, tin ảo xuất hiện trong nhiều ngành, lĩnh vực tại nhiều quốc gia trên thế giới. Trong đó, nhóm Proptech – công nghệ hoặc nền tảng bất động sản, nơi người mua, bán, cho thuê có thể đăng tin nhà đất cũng là một trong các ngành dễ gặp tình trạng […]