Đất nông nghiệp hết hạn có bị thu hồi không?

Đất Nông Nghiệp Hết Hạn Có Bị Thu Hồi Không?

Hiện nay, có rất nhiều trường hợp đất nông nghiệp hết hạn sử dụng nhưng không bị thu hồi. Vậy điều kiện để được tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp hết hạn sử dụng là gì? Theo quy định tại Điều 126 Luật Đất đai năm 2013, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp […]