Cắt lỗ đất vùng ven

Photo1667260648732 16672606488731353257993

Lãi suất tăng, dòng tiền eo hẹp, nhiều nhà đầu tư đang méo mặt khi giữ đất ở các tỉnh vùng ven