Thị trường bất động sản đang bước vào chu kỳ mới?

Avatar1697155340713 1697155341212368271857 0 0 1000 1600 Crop 1700503746953421643263

Theo TS Nguyễn Văn Đính, các sản phẩm bất động sản trên 5 tỷ đồng, có mức giá đi ngang một thời gian sau giai đoạn cắt lỗ sâu vào đầu năm nay đã được nhà đầu tư chấp nhận xuống tiền, bắt đầu chu kỳ tăng trưởng mới.