Dự án Lamia Bảo Lộc được phát triển bởi công ty nào?

Dự Án Lamia Bảo Lộc

Dự án Lamia Bảo Lộc được phát triển bởi Eras Group Lamia Bảo Lộc là dự án khu đô thị mới do Eras Group phát triển tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Dự án có quy mô 9,1 ha, với tổng vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng. Lamia Bảo Lộc được thiết kế […]