Đất nền ven Tp.HCM sẽ thế nào trong cơn bão giá?

Photo1665806177244 1665806177562720485310

Khi giá căn hộ ở thị trường sơ cấp do chủ đầu tư bán ra đã ở mức cao, cơ hội cho nhà đầu tư dần hẹp lại thì bất động sản vùng ven có mức giá “mềm” đang trở thành sự lựa chọn của giới đầu tư.