Cơ chế đặc thù cho tỉnh Khánh Hòa có gì đáng chú ý?

Khanhhoa Kktvanphong

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, HĐND tỉnh Khánh Hòa sẽ được quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 500 ha, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất dưới 1.000 ha theo uỷ quyền của Thủ tướng.