Nhà bị ngã 3 đường đâm liệu có xấu như ta thường nghĩ ?

Image 20221220082807 1

Nhà bị ngã 3 đường đâm thường có giá trị bất động sản thấp hơn so với những căn nhà lân cận trên cùng tuyến đường. Tại sao lại như vậy? Nếu điều kiện tài chính có hạn, bạn chỉ đủ tiền mua được những căn nhà như thế, thì có cách nào xử lí không?