Ý nghĩa của Quảng Trường 28/3 ở Bảo Lộc

Quangtruong283

Quảng trường 28/3 là một trong những địa danh nổi tiếng nhất của thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Quảng trường được xây dựng vào năm 1975, nhân dịp thành phố Bảo Lộc được giải phóng hoàn toàn. Tên gọi của quảng trường được lấy theo ngày 28 tháng 3 năm 1975, ngày thành […]