Đà Lạt sẽ được mở rộng

Dalat 1679134890 1477 1679135288

TP Đà Lạt trong tương lai được mở rộng, gồm 6 đô thị vệ tinh lấy thành phố hiện hữu làm trung tâm hành chính và phát triển du lịch cao cấp.