Nhiều điểm mới quy định tách thửa đất tại Lâm Đồng

Avatar1686455782250 1686455782955839951851

Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Lâm Đồng có văn bản gửi các sở, ngành, UBND các huyện và thành phố lấy ý kiến về dự thảo Quyết định quy định điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.

Quy định những trường hợp Sở TN&MT và Văn phòng Đăng ký đất đai cấp ‘sổ đỏ’

Avatar1680495150100 16804951502731623555385

Theo quy định Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) được ủy quyền cho Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất. Đồng thời, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp cụ thể.

Thông tin mới nhất về điều kiện tách thửa đất tại Khánh Hòa

Khanh Hoa 1636440437593450298413 1672974952548

UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND về hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; điều kiện tách thửa, hợp thửa theo từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.