Những lợi ích của việc sáp nhập xã Tân Lạc vào thành phố Bảo Lộc

Thành Phố Bảo Lộc Muốn Làm Khu đô Thị Kết Hợp Phố Shophouse Tại Khu đất Bệnh Viện Cũ Cafeland.vn...

Vào ngày 10 tháng 9 năm 2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết 780/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025. Theo đó, xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng sẽ được sáp nhập vào thành phố Bảo […]