Giải cứu “sổ hồng”

Bds 5150

Nếu được áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất đối với tất cả các khu đất, thửa đất, chứ không riêng các khu đất có giá trị dưới 30 tỷ đồng tính theo bảng giá đất, hàng trăm dự án đang “đứng hình” hay bị “treo” sổ hồng tại TP.HCM do không đóng được tiền sử dụng đất sẽ được tháo gỡ.