Nhiều người buôn đất vỡ nợ

Dat Nen Bao Loc Pic Khanh Huon 8762 6857 1674201142

Ông Toàn, 50 tuổi, nông dân tại một xã vùng xa cách trung tâm Di Linh 7 km, người từng thắng lớn nhờ sốt đất, hiện vỡ nợ cả chục tỷ đồng.

Sốt đất ảo rình dập, nhà đầu tư dễ ‘sa chân’

Photo1651259349434 1651259349558726756600

Tràn lan các cơn sốt đất ảo hoành hành trong thời gian qua, chủ yếu đánh vào tâm lý đám đông và lòng tham của của người mua. Mặc dù đã có những biện pháp ngăn chặn nhưng vẫn chưa thể triệt để được hành động này.