Đất nông nghiệp hết hạn có bị thu hồi không?

Đất Nông Nghiệp Hết Hạn Có Bị Thu Hồi Không?

Hiện nay, có rất nhiều trường hợp đất nông nghiệp hết hạn sử dụng nhưng không bị thu hồi. Vậy điều kiện để được tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp hết hạn sử dụng là gì? Theo quy định tại Điều 126 Luật Đất đai năm 2013, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp […]

Nhiều điểm mới quy định tách thửa đất tại Lâm Đồng

Avatar1686455782250 1686455782955839951851

Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Lâm Đồng có văn bản gửi các sở, ngành, UBND các huyện và thành phố lấy ý kiến về dự thảo Quyết định quy định điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.