Chính sách bất động sản, đô thị nổi bật có hiệu lực từ tháng 9/2023

Từ tháng 9/2023, nhiều chính sách mới về bất động sản, đô thị bắt đầu có hiệu lực thi hành. Trong đó, nổi bật là các quy định sau đây:

1. Diện tích tối thiểu để tách thửa đất tại Lâm Đồng từ ngày 04/9/2023

Theo Quyết định 51/2023/QĐ-UBND (có hiệu lực từ ngày 04/9/2023), thửa đất mới hình thành sau khi tách thửa và sau khi trừ hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng (nếu có) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng phải lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu theo từng trường hợp sau đây:

(i) Tách thửa đất ở đô thị

– Nhà phố: diện tích đất ở ≥ 40,0 m2 và có kích thước cạnh tiếp giáp đường ≥ 4,0 m.

– Nhà liên kế có sân vườn: diện tích đất ở ≥ 72,0 m2 và có kích thước cạnh tiếp giáp đường ≥ 4,5 m đối với đường đã có tên (hoặc đường chưa có tên mà lộ giới ≥ 10,0 m); tại các đường, đường hẻm còn lại diện tích đất ở ≥ 64,0 m2 và kích thước cạnh tiếp giáp đường ≥ 4,0 m.

– Nhà biệt lập: diện tích đất ở ≥ 250,0 m2 và có kích thước cạnh tiếp giáp đường ≥ 10,0 m đối với đường đã có tên (hoặc đường chưa có tên mà lộ giới ≥ 10,0 m); tại các đường, đường hẻm còn lại diện tích đất ở ≥ 200,0 m2 và kích thước cạnh tiếp giáp đường ≥ 10,0 m.

– Biệt thự: diện tích đất ở ≥ 400,0 m2 và có kích thước cạnh tiếp giáp đường ≥ 12,0 m đối với đường đã có tên (hoặc đường chưa có tên mà lộ giới ≥ 10,0 m); tại các đường, đường hẻm còn lại diện tích đất ở ≥ 250 m2 và kích thước cạnh tiếp giáp đường ≥ 10,0 m.

– Trường hợp thửa đất ở tại đô thị chưa có quy định về dạng kiến trúc nhà ở thì diện tích, kích thước tối thiểu tách thửa theo quy định nhà biệt lập nêu trên.

(ii) Tách thửa đất ở nông thôn

– Trường hợp đã có quy định dạng kiến trúc nhà ở tại quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn hoặc quy hoạch chung xây dựng xã đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thì diện tích đất ở tách thửa theo quy định dạng kiến trúc nhà ở của quy hoạch đó. Trường hợp kỳ quy hoạch xây dựng đã hết mà cơ quan có thẩm quyền chưa có văn bản cho kéo dài hoặc phê duyệt kỳ tiếp theo, thì tiếp tục áp dụng theo quy hoạch đó cho đến khi quy hoạch mới được phê duyệt.

– Trường hợp chưa có quy định dạng kiến trúc nhà ở thì diện tích đất ở ≥ 72,0 m2 và kích thước cạnh tiếp giáp đường giao thông ≥ 4,5 m.

(iii) Tách thửa đất đối với đất phi nông nghiệp không phải là đất ở (đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất phi nông nghiệp khác) của hộ gia đình, cá nhân thực hiện như sau:

– Đối với thửa đất có thời hạn sử dụng lâu dài thì thực hiện tách thửa theo khoản i (trường hợp thửa đất tại các phường, thị trấn) hoặc khoản ii (trường hợp thửa đất tại các xã) nêu trên.

– Đối với thửa đất sử dụng có thời hạn thì thực hiện tách thửa theo quy định khoản iv nêu trên.

(iv) Tách thửa đất sản xuất nông nghiệp, đất nông nghiệp khác: diện tích đất tối thiểu tách thửa là 500 m2 tại khu vực đô thị (các phường, thị trấn); 1.000 m2 tại khu vực nông thôn (các xã) gồm cả phần diện tích thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng (nếu có) và không yêu cầu tiếp giáp với đường giao thông; trường hợp thửa đất sản xuất nông nghiệp, đất nông nghiệp khác tiếp giáp với đường giao thông, thì các thửa đất sau khi tách thửa, cạnh tiếp giáp đường có kích thước phải ≥ 10,0 m.

(v) Tách thửa đất rừng sản xuất là rừng trồng: diện tích đất tối thiểu tách thửa là 10.000 m2.

(vi) Không quy định diện tích đất tối thiểu để tách thửa khi thực hiện quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước; người sử dụng đất tặng cho quyền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng; để xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, nhà cho hộ nghèo đa chiều (hộ nghèo, hộ cận nghèo), hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất ở theo quy định hiện hành.

Chính sách bất động sản, đô thị nổi bật có hiệu lực từ tháng 9/2023 - CafeLand.Vn

Chính sách bất động sản, đô thị nổi bật có hiệu lực từ tháng 9/2023

2. Các trường hợp sử dụng tạm thời một phần hè phố tại TP. Hồ Chí Minh không phải cấp phép sử dụng

Theo Quyết định 32/2023/QĐ-UBND (có hiệu lực từ ngày 01/9/2023), các trường hợp sử dụng tạm thời một phần hè phố tại TP. Hồ Chí Minh không phải cấp phép sử dụng, bao gồm:

(i) Tổ chức đám cưới, đám tang và điểm trông, giữ xe phục vụ đám cưới, đám tang.

(ii) Điểm tổ chức kinh doanh dịch vụ, mua, bán hàng hóa.

Việc sử dụng tạm thời hè phố làm điểm tổ chức kinh doanh dịch vụ, mua, bán hàng hóa phải thuộc danh mục do UBND cấp huyện ban hành. UBND TP. Hồ Chí Minh phân cấp cho UBND cấp huyện ban hành danh mục vị trí hè phố đủ điều kiện tổ chức kinh doanh dịch vụ, mua, bán hàng hóa.

Phạm vi sử dụng là một phần hè phố tại vị trí tiếp giáp với địa điểm mà nơi tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ, mua, bán hàng hóa.

Đối tượng được phép sử dụng là tổ chức, cá nhân có phương án sử dụng tạm thời hè phố làm điểm tổ chức kinh doanh dịch vụ, mua, bán hàng hóa theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

(iii) Điểm để xe hai bánh không thu tiền dịch vụ trông, giữ xe

Việc sử dụng tạm thời hè phố làm điểm để xe hai bánh không thu tiền dịch vụ trông, giữ xe phải thuộc danh mục do UBND cấp huyện ban hành.

UBND TP. Hồ Chí Minh phân cấp cho UBND cấp huyện ban hành danh mục vị trí hè phố đủ điều kiện tổ chức điểm để xe hai bánh không thu tiền dịch vụ trông, giữ xe tại cửa hàng, trụ sở hoạt động của tổ chức, cá nhân.

Phạm vi sử dụng là một phần hè phố tại vị trí tiếp giáp công trình nhà ở, hộ kinh doanh, trụ sở nơi tổ chức, cá nhân đăng ký cư trú, hoạt động kinh doanh, mua, bán hàng hóa tại địa phương.

Đối tượng được phép sử dụng là tổ chức, cá nhân có đăng ký cư trú, đăng ký hoạt động kinh doanh tại địa điểm nêu trên.

(iv) Điểm bố trí các công trình, tiện ích phục vụ giao thông công cộng, lắp đặt các công trình tạm, các công trình phục vụ tổ chức giao thông trên hè phố, dải phân cách, đảo giao thông: UBND TP. Hồ Chí Minh phân cấp cho Sở Giao thông vận tải xem xét chấp thuận.

(v) Việc bố trí đường dành cho xe đạp: UBND TP. Hồ Chí Minh phân cấp cho Sở Giao thông vận tải xem xét chấp thuận.

3. Quy định nội bộ của ngân hàng phải có nội dung kiểm soát việc cho vay để kinh doanh bất động sản

Theo Thông tư 06/2023/TT-NHNN (có hiệu lực từ ngày 01/9/2023), quy định nội bộ về cho vay của tổ chức tín dụng phải có nội dung: Kiểm soát việc cho vay để trả nợ khoản vay tại tổ chức tín dụng, trả nợ khoản vay nước ngoài nhằm phòng ngừa và ngăn chặn việc phản ánh sai lệch chất lượng tín dụng. Kiểm soát việc cho vay theo phương thức cho vay tuần hoàn và phương thức cho vay quay vòng nhằm quản lý dòng tiền của khách hàng để đảm bảo khả năng thu hồi đầy đủ nợ gốc và lãi tiền vay đúng hạn theo thỏa thuận, phản ánh đúng chất lượng tín dụng. Kiểm soát việc cho vay để đầu tư kinh doanh chứng khoán; cho vay mua, kinh doanh bất động sản; cho vay các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư; cho vay các nhu cầu vốn phục vụ đời sống có giá trị lớn theo đánh giá của tổ chức tín dụng; cho vay bằng phương tiện điện tử.

Tin tương tự
0 0 đánh giá
Bạn thấy bài viết thế nào ?
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận