Nhiều người buôn đất vỡ nợ

Dat Nen Bao Loc Pic Khanh Huon 8762 6857 1674201142

Ông Toàn, 50 tuổi, nông dân tại một xã vùng xa cách trung tâm Di Linh 7 km, người từng thắng lớn nhờ sốt đất, hiện vỡ nợ cả chục tỷ đồng.