Lâm Đồng sẽ khởi công 2 dự án cao tốc trong tháng 9

78d9e59c9ad1738f2ac0

Tỉnh Lâm Đồng đang tập trung hoàn thành điều kiện cần thiết để thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng; lựa chọn nhà đầu tư… chuẩn bị các điều kiện để có thể khởi công 2 dự án xây dựng đường cao tốc.