Mở rộng TP Nha Trang

Photo1649729201088 1649729201266810761162

Việc điều chỉnh quy hoạch khu vực phía Tây TP Nha Trang giúp khắc phục tình trạng ngập úng và thu hút đầu tư trong tương lai