4 lưu ý quan trọng khi mua bán nhà đất ở tỉnh

Photo1652757325500 165275732561273112540

“Dòng tiền vào bất động sản có sự dịch chuyển không ngừng trong các năm qua, từ Nam ra Bắc và hiện nay là các khu vực ven đô và dần tỏa ra nhiều tỉnh, thành phố lớn khắp cả nước”.